Vad är japansk encefalit?

Japansk encefalit är en virusorsakad form av hjärninflammation som primärt förekommer i Asien och omkringliggande länder. 1 Det är en potentiellt livshotande infektionssjukdom som globalt drabbar omkring 68 000 personer årligen. 2 Japansk encefalit är en sjukdom man kan förebygga med vaccin.

Japansk encefalit är en myggburen sjukdom orsakad av ett flavivirus, nära besläktat med zikafeber, denguefeber, gula febern och West Nile-feber. Det är den främsta orsaken till virusencefalit
(hjärninflammation orsakat av virus) i Asien och överförs främst av Culex-myggor, som tidigare har bitit ett infekterat djur (t.ex. en fågel eller en gris). 2,3

Var förekommer japansk encefalit?

Japansk encefalit är endemisk i 25 länder i Asien och Västra Stilla havet där Australien ingår.Överföring av viruset via myggor sker huvudsakligen på landsbygden och i förortsområden, där staden möter landsbygden. I tempererade områden sker överföringen säsongsbetonat, medan den kan ske året runt i subtropiska och tropiska regioner. 5
Se de drabbade länderna här - Länk till "Riskområden för japansk encefalit"

Hitta vaccinatör nära dig

Smittrisk för japansk encefalit

Risken för en enskild resenär varierar mycket beroende på typ av aktiviteter, årstid eller säsong, resmål och resans längd. Omfattningen och arten av utomhusaktiviteter, användning av skyddskläder, myggnät och myggmedel samt inkvartering i luftkonditionerade eller väl skyddade rum är ytterligare faktorer som kan påverka exponeringen.6 Vaccination är ett effektivt sätt för resenärer att skydda sig, oavsett om resan innefattar utomhusaktiviteter i eller utanför stadsområden.7 Är man osäker på vilka aktiviteter och utflykter man kommer ägna sig åt, kan det vara klokt att överväga att vaccinera sig.5

Symptom och effekter

Majoriteten av de smittade uppvisar inga eller endast lätta symtom med feber och huvudvärk.2 Allvarliga fall har en snabb utveckling med huvudvärk, hög feber och meningeala känningar (känningar från hjärnhinnorna) såsom nackstyvhet, ljuskänslighet, huvudvärk och illamående.2 Av de som insjuknar i japansk encefalit är dödligheten 30% och ca 30-50% de som överlever kan drabbas av bestående neurologiska eller psykiatriska funktionsnedsättningar. 9,10

Fakta om japansk encefalit:

 • Japansk encefalit orsakas av myggbett från Culex-myggor som bär på viruset.2
 • Sjukdomen smittar inte från människa till människa.11
 • Japansk encefalit är mycket ovanlig hos turister men är en förödande sjukdom som med potentiellt allvarliga konsekvenser.2
 • De flesta infektionerna med japansk encefalit är milda med inga eller diffusa symtom såsom feber och huvudvärk.2
 • En tredjedel av de som insjuknar blir helt återställda, en tredjedel får bestående funktionsnedsättningar och en tredjedel avlider.2
 • Sjukdomen är endemisk i 25 länder i Asien och västra Stillahavsområdet där även Australien ingår.4
 • I de flesta länder där viruset förekommer endemiskt vaccineras lokalbefolkningen mot japansk encefalit.12
 • Det finns ingen tillgänglig behandling för japansk encefalit varför skydd mott myggbett och vaccination är de enda skyddsmetoderna.8

Referenser:

 • Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot japansk encefalit — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
 • WHO. Japanese encephalitis fact sheet. 2019. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/japanese-encephalitis. [Last consulted March 2024].
 • ECDC. Factsheet about Japanese encephalitis. Available at https://www.ecdc.europa.eu/en/japanese-encephalitis/facts  [Last consulted March 2024].
 • CDC. Geographic distribution of Japanese encephalitis virus. Available at https://www.cdc.gov/japaneseencephalitis/maps/index.html. [Last consulted April 2023]
 • CDC Yellow Book 2024. Travel-Associated Infections & Diseases. Japanese Encephalitis, Author(s): Susan Hills, Nicole Lindsey, Marc Fischer
 • Buhl MR, et al. Japanese encephalitis in travelers: review of cases and seasonal risk. J Travel Med. 2009; 16:2179. 
 • Rogers B, et al. An update on travel vaccines and issues in travel and international medicine. Workplace Health Saf. 2016; 64:462-468. 
 • WHO. International Travel and Health. (ISBN 978-92-4-158047-2) Chapter 6 - Vaccine-preventable diseases and vaccines (2019 update) 
 • CDC. Japanese Encephalitis vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2019;59(RR-1):1-27. Available at Japanese Encephalitis Vaccine: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices | MMWR (cdc.gov) [Last consulted March 2024]. 
 • Turtle L, et al. ‘More than devastating’—patient experiences and neurological sequelae of Japanese encephalitis. J Travel Med. 2019; 26(7):taz064.
 • Lindquist L. Recent and historical trends in the epidemiology of Japanese encephalitis and its implication for risk assessment in travellers. J Travel Med. 2018;25(suppl 1):S3-S9.
 • Vannice KS, et al. The future of Japanese encephalitis vaccination: expert recommendations for achieving and maintaining optimal JE control. NPJ Vaccines. 2021; 6:82. 

SE-BOTB-2400003 mars-2024