Om webbsidan [vaxiluskerna.se]

Denna webbplats är ämnad för allmänheten i Sverige och är framtagen av Valneva Sweden AB. Syftet är att sprida kunskap om terapiområdena för vissa resevacciner samt underlätta för resenärer som söker var man kan vaccinera sig genom att ha en sökfunktion där man kan lokalisera vaccinationsmottagningar som finns att finna i Sverige via Google sök.

Samlingsnamnet Vaxiluskerna är ett fiktivt begrepp och gör inte anspråk på att spegla hela terapiområdet eller alla i världen förekommande sjukdomar och patogener.

Valneva Sweden AB ingår i en global läkemedelskoncern som arbetar med att utveckla, tillverka, marknadsföra och distribuera vacciner. Företagets huvudkontor finns i Frankrike.

Innehållet på denna webbplats är medicinskt granskat och följer LIF:s etiska regelverk avseende företagens information om läkemedel i Sverige.  

SE-BOTB-2400005-feb-2024