Vad är kolera

Kolera är en akut diarrésjukdom som orsakas av en infektion i tarmen av den toxigena bakterien Vibrio cholerae, serogrupp O1 eller O139. Uppskattningsvis drabbas 1,3 till 4 miljoner människor över hela världen av kolera varje år, och 21 000 till 143 000 personer dör av infektionen. Personer som får kolera har ofta milda symptom eller inga symptom alls, men infektionen kan vara allvarlig.

Kolera: en akut diarrésjukdom med potentiellt dödliga konsekvenser, men som effektivt behandlas med vätskeersättning.

Symptom på kolera:

Ungefär 1 av 10 som insjuknar i kolera utvecklar allvarliga symptom såsom vattniga diarréer, kräkningar och benkramper med snabb förlust av kroppsvätskor som följd vilket leder till uttorkning och chock. Obehandlad kolera kan på grund av vätskeförlusten leda till döden inom ett dygn efter sjukdomens utbrott.

De flesta infektioner är asymtomatiska (dvs. man får inga sjukdomstecken alls), men vid milda fall uppstår akut vattnig diarré utan andra symtom. Vid allvarliga fall sker plötsliga anfall av rikliga vattniga diarréer med illamående och kräkningar med snabb uttorkning som följd. Allvarliga, obehandlade fall av kolerainfektion med uttorkning kan leda till chock och kollaps i blodcirkulationen. Utan korrekt behandling kan dessa tillstånd i sin tur leda till döden inom några timmar.

Hur behandlar man kolera?

Det är viktigt att påpeka att kolera är en sjukdom som är lätt att behandla. De flesta människor kan behandlas framgångsrikt genom snabb administrering av oral vätskeersättning. Antibiotika kan förkorta sjukdomstiden men rekommenderas endast vid svåra fall.

Allmänna försiktighetsåtgärder:

  • Precis som för andra diarrésjukdomar bör konsumtionen av potentiellt förorenad mat, drycker och vatten undvikas.
  • Tvätta dina händer ofta med tvål och rent vatten, särskilt innan du äter eller lagar mat och efter att ha använt toaletten. Om inte vatten och tvål är tillgängligt, använd alkoholbaserad handsprit med minst 60% alkohol.
  • Förebygg uttorkning genom att alltid ha med vätskeersättning.
  • Tillgång till vätskeersättning är även första hjälpen vid svåra diarréer för korrigering av elektrolytbalansen.
Hitta vaccinatör nära dig

Referenser:

SE-BOTB-2400002, feb-2024