Risk för diarré utomlands

Många resenärer riskerar att drabbas av diarré, särskilt när de besöker populära destinationer i tropiska och subtropiska områden som Thailand, Bali och Indien. Diarré är faktiskt den mest förutsägbara sjukdomen relaterad till resor.

Det som ofta kallas “matförgiftning” innebär att man konsumerar smittämnen som frisätter toxiner, eller att man konsumerar redan bildade toxiner.1 Vid toxinmedierad sjukdom kan både kräkningar och diarré uppstå, men symtomen försvinner vanligtvis spontant inom 12-24 timmar.1

Hitta vaccinatör nära dig

Omfattningen av problemet

Beroende på resmålet och geografin riskerar cirka 30-70% av resenärerna att drabbas av diarré i olika grader under en tvåveckorsperiod.1 Av de som insjuknar riskerar 17% att få kroniska magproblem.2 Det finns ett starkt samband mellan diarré under resa och senare utveckling av irritabel tarm (IBS), och vissa studier tyder på en förekomst på upp till 50 %.3 Dessutom tvingas nästan hälften (46%) av de drabbade att ställa in sina planerade aktiviteter under resan.3

Trots att det traditionellt har tänkts att risken för diarré under resor kan förebyggas genom att följa enkla kostrekommendationer (“koka” och “skala”), har studier visat att personer som följer dessa regler ändå kan bli sjuka.1 Dålig hygien på lokala restauranger och grundläggande brister i hygien- och sanitetsinfrastrukturen är troligen de största bidragande orsakerna till detta.1

Orsaker till diarré

Diarré på resa är ett kliniskt tillstånd som kan orsakas av en mängd olika sjukdomsalstrande ämnen i tarmen. Det vanligaste är att bli magsjuk på grund av en bakterie, men även virus och parasiter kan orsaka magsjuka och diarré.1

Bakterier: Den vanligaste identifierade sjukdomsalstrande bakterien är enterotoxinbildande Escherichia coli, följt av Campylobacter jejuni, Shigella spp. och Salmonella spp.1 Vibrio cholerae är bakterien som ligger bakom kolera, och orsakar en akut bakteriell tarminfektion.3 När man reser kan det vara svårt att skilja diarré orsakad av kolera från andra diarrésjukdomar baserat enbart på symtomen. Det saknas ofta laboratorieresurser för diagnostik och inte alla endemiska områden har epidemiologisk övervakning.3

Virus: Virusdiarré kan orsakas av astrovirus, norovirus och rotavirus.1
Parasiter: Av de reserelaterade magåkommor och diarréer som orsakas av parasiter står Giardia bakom de flesta.1

Skydda dig mot diarré utomlands 

Sammanfattningsvis kan det vara svårt att skydda sig mot smitta eftersom man själv inte kan påverka många av riskfaktorerna, såsom hygienen på restauranger och andra personers handhygien. Men det finns några bra tips att ha i åtanke:4

·       Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, särskilt innan du ska äta eller efter ett toalettbesök.

·       Ät bara varm, nylagad mat.

·       Tvätta frukt med flaskvatten och skala den helst själv.

·       Drick bara drycker från förslutna flaskor och te eller kaffe från kokat vatten.

·       Kontakta en vaccinationsklinik i god tid för att diskutera dina specifika risker att bli sjuk på resan och fråga din vaccinatör om exempelvis koleravaccin är aktuellt för ditt resmål.

Referenser

1.  CDC. Yellow Book 2024. Travelers’ Diarrhea | CDC Yellow Book 2024 (Senast besökt mars 2024) 

2. Steffen R, Hill DR, DuPont HL. Traveler's diarrhea: a clinical review. JAMA. 2015 Jan 6;313(1):71-80. doi: 10.1001/jama.2014.17006. PMID: 25562268. (Senast besökt mars 2024)

3. Connor BA, Dawood R, Riddle MS, Hamer DH. Cholera in travellers: a systematic review. J Travel Med. 2019 Dec 23;26(8):taz085. doi: 10.1093/jtm/taz085.PMID: 31804684; PMCID: PMC6927393. (Senast besökt mars 2024) 

4. WHO. International travel and health - chapter 6. Vaccine-preventable diseases and vaccines. ith-travel-chapter-6-vaccines_cc218697-75d2-4032-b5b7-92e0fa171474.pdf (who.int) (Senast besökt februari 2024) 

SE-BOTB-2400007, Mars-2024