Resa till USA och Amerika, vilka vaccin behövs?

Ska du resa till USA, Kanada eller Sydamerika? För att säkerställa att du hinner vaccinera dig och få ett komplett skydd inför din resa till Amerika är det av stor vikt att du börjar vaccinera dig i god tid – gärna en till två månader innan avresa.

Många vacciner kräver nämligen fler än en dos med ett visst tidsintervall mellan doserna och det kan dessutom vara olika doseringsscheman för barn och vuxna, vilket kan vara bra att tänka på när man planerar in sina besök på en vaccinationsklinik eller vid kontakt med vårdcentralen. Vacciner har dessutom olika lång tid från att man tagit alla doserna till att man uppnår full skyddseffekt (för kroppen att bilda antikroppar).

Därför är det viktigt att påbörja vaccinering i god tid, både för resa till USA, Kanada och Sydamerika.  

Nedanstående sjukdomar kan du överväga att vaccinera dig mot inför din resa.

Hitta vaccinatör nära dig

Vaccin inför resa till Nordamerika samt Central- och Sydamerika

Innan din resa till Nordamerika och Sydamerika är det klokt att granska ditt grundskydd av vaccinationer, vilket för vuxna innebär att vara vaccinerad mot difteri, stelkramp, polio och mässling.1 

Vaccination mot hepatit B rekommenderas vid längre eller upprepade resor till områden där risken är större att smittas än i Sverige.2 Dit hör följande länder:  

  • Nordamerika: Alaska (USA), Grönland (Danmark); Yukon, Nunavut och Northwest territorierna samt British Columbia (Kanada), Mexico 
  • Central- och Sydamerika: alla länder utom Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay och Kuba 

Andra vaccin som kan övervägas inför en resa från Sverige till USA eller Kanada är hepatit A, hepatit B, vattkoppor (varicella) och meningokocker1,4. De ingår alla i ländernas nationella vaccinationsprogram för barn och ungdomar. I Canada ingår hepatit A endast för särskilda riskgrupper5,6,7 Beroende på ålder och syftet med din resa kan det därför vara klokt att utöver hepatit B även överväga skydd mot hepatit A och meningokocker. 

Om ungdomar från Sverige planerar att gå i skola i Amerika under ett år till exempel, är det viktigt att de konsulterar en läkare för att fastställa deras individuella behov av vaccination. Elevhälsan och elevvården i Sverige kan också ge råd om vaccinationsprogrammet för barn och ungdomar.8 Att vara förberedd med rätt vaccinationer kan bidra till att säkerställa en god hälsa under vistelsen.  

Beslutet att vaccinera sig är alltid ett individuellt beslut och handlar ofta om avvägningar och riskbedömningar. Vårdpersonal på en vaccinationsklinik eller din vårdcentral kan hjälpa dig baserat på den information du ger dem om din hälsa, dina resplaner och din livssituation. Det är dessutom en stor fördel att påbörja planeringen av dina vaccinationer så snart du kan när du väl bestämt dig för att resa. Var alltså ute i god tid, gärna redan upp till två månader innan din avresa. Du behöver hinna ta alla doserna enligt ett bestämt schema och vaccinet kan behöva en viss tid för att bli fullt effektivt. Sammantaget är framförhållning därför A och O. 

Referenser:

SE-BOTB-2400009, April-2024