Planera dina resevaccin

Att planera dina resevaccin på bästa sätt är avgörande för att säkerställa din hälsa och välbefinnande under din resa. Idag väntar många till alltför nära inpå avresedatum med att kontakta sin vårdcentral eller en vaccinationsklinik för att rådgöra om vilka vacciner kan behövas. Vissa vacciner kräver flera doser med vissa intervaller. Likaså behöver vissa vacciner olika tid för att ge fullt skydd, varför det är viktigt att inte vänta till sista minuten. Kontakta därför en vaccinationsklinik eller din vårdcentral i god tid, 1-2 månader innan din resa, för att hinna ta alla nödvändiga doser innan resan.

Resevaccin inför resan

Inför resan kan det vara nödvändigt att säkerställa skydd mot smittsamma sjukdomar. Valet av vaccinationer varierar beroende på ditt resmål, vilken säsong du reser under, längden på vistelsen och aktiviteterna du planerar att delta i under vistelsen1

Hitta vaccinatör nära dig

Se därför till att informera dig om det resmål du ska till och vilka sjukdomsrisker du kan komma utsättas för där och ta sedan reda på hur du kan skydda dig. 

 I Sverige har vi tillgång till dedikerade vaccinationsmottagningar med speciell kompetens kring olika vaccinationer och även resemedicin och hälsa. På dessa mottagningar finns vårdpersonal som utöver att vaccinera dessutom dagligen ägnar sig åt att informera om resmål och risker samt hur man ska skydda sig. Vårdpersonal som tar utgångspunkt i din hälsosituation och vilka eventuella diagnoser eller mediciner du tar regelbundet och sedan sätta sig in i hur du tänkt spendera din tid på resmålet. Allt detta för att diskutera och värdera vilka riskerna är, föreslå relevanta vaccin och därefter hjälpa dig prioritera bland de tänkbara resevacciner som kan komma i fråga.   

I vissa fall kan rekommendationer om vaccinationer påverkas av pågående epidemier i det aktuella landet.1 Nationella vaccinationsprogram på resmålet, eller program för specifika yrkesgrupper eller åldersgrupper, kan också påverka rekommendationen att ta ett visst vaccin. Om du besöker släkt och vänner utanför de vanliga turiststråken, i områden där vissa sjukdomar är mycket vanliga, kan vaccination bli extra viktigt1.

Andra faktorer som kan påverka riskbedömning och rekommendation av resevaccin är hur ofta du kommer besöka ett visst land eller världsdel. Om du redan nu vet att du under en viss tidsperiod kommer att besöka ett riskområde för exempelvis japansk encefalit upprepade gånger, kanske på grund av ditt jobb eller familjeförhållanden, kan den informationen påverka rekommendation att vaccinera sig eller inte inför resan. 

Kom ihåg att det är klokt att vara ute i god tid när det gäller ta reda på vilka vaccinationer som behövs samt att planera in när, hur och var de ska tas, särskilt om ni är en familj med små barn.  Många vacciner kräver ibland fler än en dos med ett antal veckors mellanrum för att ge optimalt skydd och doseringsscheman kan dessutom vara olika för vuxna och barn.

Referenser:

SE-BOTB-2400001, april-2024