MYggburna sjukdomar

Läs mer om Chikungunya, Dengue, Japansk encefalit, Gula febern, Malaria & Zika

Myggburna sjukdomar är sjukdomar som sprids genom bett från en infekterad mygga.1 De kan orsakas av virus eller parasiter.2 Myggor är betydande smittspridare och orsakar ett flertal olika sjukdomar världen över.2 Chikungunya, malaria, japansk encefalit, zika, gula febern, West-Nile och denguefeber är några av de mest framträdande myggburna sjukdomarna som påverkar människor globalt.2 Hotet från myggan som smittspridare finns nästan överallt i världen, med undantag för Antarktis.3 Detta innebär att din geografiska plats kan innebära en risk för att smittas av sjukdomar av varierande allvarlighetsgrad genom ett enkelt myggbett. Lyckligtvis finns det vaccin mot vissa av de allvarligaste myggburna sjukdomarna. För resenärer är tillgången på vaccin och andra förebyggande åtgärder avgörande för att bibehålla god hälsa.

Hitta vaccinatör nära dig

Japansk encefalit

Japanskt encefalitvirus förekommer i Asien och Oceanien, från Japan till Indien och ner till Australien. Japansk encefalit orsakas av Flavivirus som sprids av culexmyggor som får viruset via vissa vattenfåglar (vadare) och grisar.4 Viruset är en ledande orsak till hjärninflammation i Asien, med 30 000 till 50 000 rapporterade fall per år.4 Tack vare bland annat omfattande vaccination av barn har man sett en uppenbar minskning av incidensen i Asien.4 Men eftersom japansk encefalitviruset inte sprids från människa till människa utan av en mygga kvarstår risken för en resenär att smittas av viruset.5 

Det finns för närvarande ingen behandling för japansk encefalit.6 Även om de flesta inte uppvisar några symtom, kan sjukdomen i allvarliga fall orsaka hjärninflammation.4 Detta understryker vikten av att förbereda sig väl och vidta förebyggande åtgärder innan resan påbörjas.  

För att skydda sig mot risken för japansk encefalit rekommenderas vaccinering, särskilt för dem som planerar att resa till områden där viruset är förekommande. 4 Sök därför medicinsk rådgivning i god tid (minst 1-2 månader) inför resa för att diskutera just din situation.  

Chikungunya

Chikungunya är en virussjukdom som sprids via Aedes myggor till människor och förekommer i tropiska och subtropiska länder i Central- och Sydamerika, Afrika och Asien.7 

Ordet "chikungunya" betyder "det som böjer sig upp", och är en anspelning på de drabbade patienternas kroppshållning.7 Insjuknandet är ofta akut med hög feber, huvudvärk, muskelvärk samt, vilket är mycket typiskt, värk i lederna. Många får också hudutslag och några kan också få små blödningar, framför allt från näsa och tandkött.8 Det vanligaste är att patienten tillfrisknar, men kronisk artrit är inte ovanligt. Diagnostiska tester finns tillgängliga men det finns ingen antiviral behandling eller något licensierat vaccin. Sjukdomen är anmälningspliktig på EU-nivå.8 

Gula febern

Gula febern är en allvarlig virusorsakad sjukdom som förekommer i Centralafrika och i delar av Syd- och Mellanamerika, men har aldrig påträffats i Asien.9 Sjukdomen orsakas av ett Flavivirus och sprids av Aedes myggor och kan orsaka utbrott med många dödsfall.10 Symtomen på gula febern inkluderar hög feber, huvudvärk, muskelvärk, illamående och gulsot.  Gula febern är en allvarlig sjukdom och kräver omedelbar medicinsk vård.9 

Det är viktigt att vaccinera sig mot gula febern om man ska besöka områden där sjukdomen finns. Vaccination ger ett mycket bra skydd mot sjukdomen.11 För att minska risken för gula febern bör man även vidta andra förebyggande åtgärder såsom att använda myggmedel, bära långärmade kläder och undvika myggbett.10 Gula febern klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom10 och för att få resa in i vissa länder är vaccination mot gula febern obligatoriskt och det finns krav på intyg att man vaccinerat sig minst tio dagar före inresa.11 Intyget kan även krävas av vissa länder, även om sjukdomen inte är närvarande där eller om man nyligen har besökt eller mellanlandat i ett land där sjukdomen förekommer.11 

Dengue

Dengue är en virussjukdom som sprids av myggor och är omfattande i tropiska och subtropiska regioner. 12 Denguefeber är endemisk i mer än 100 länder i Afrika, Nord- och Sydamerika, Syd- och Sydostasien samt västra Stillahavsområdet.12 Denguefeber är den mest betydande myggburna virussjukdomen som påverkar människor globalt.12 Varje år inträffar tiotals miljoner fall, vilket resulterar i cirka 20 000–25 000 dödsfall, främst bland barn.12  

Sjukdomen överförs av Aedes-myggor, som trivs och förökar sig i områden nära människors bostäder. 12 Även om de flesta kliniska fallen endast uppvisar influensaliknande symtom, rapporteras allvarliga former, inklusive hemorragiska febrar (feber med blödningar) och chock med dödlig utgång.12 

12 För de som planerar att resa till områden där sjukdomen är utbredd är det viktigt att vara medveten om förebyggande åtgärder och att söka lämplig medicinsk rådgivning innan man ger sig i väg på resor till dessa områden.12 Personliga skyddsåtgärder mot myggbett omfattar användning av myggnät (helst insektsmedelbehandlade nät), att sova eller vistas i avskilda eller luftkonditionerade rum, att bära kläder som täcker större delen av kroppen och att använda myggmedel i enlighet med anvisningarna på produktetiketten. Det finns numera vaccin mot denguefeber, rådgör med din vaccinationsklinik om det är relevant för dig.12  

Malaria 

Malaria är ett av världens största folkhälsoproblem och orsakar 350-500 miljoner infektioner i världen och cirka 1 miljon dödsfall varje år.13 Malaria förekommer i stora delar av Central- och Sydamerika, Afrika, Asien, Östeuropa och södra Stillahavsområdet.13 

Malaria sprids genom myggor (anopheles), som överför malariaparasiter till människan när de suger blod. Sjukdomen kan bli livshotande för den som smittas. Malaria manifesterar sig genom feber och influensaliknande symtom, såsom frossa, huvudvärk, muskelvärk och illamående.13 

Det är av yttersta vikt att söka medicinsk rådgivning i god tid om man planerar resa till malariadrabbade områden för att försäkra sig om att man är ordentligt skyddad. Ännu finns inget resevaccin mot malaria. Det finns dock två olika vaccin som godkänts av WHO och ges till barn i områden med hög risk för malaria.14 

Zika

Zikavirusinfektion är en myggburen sjukdom som orsakas av zikaviruset. Ett stort utbrott inträffade 2013 i Polynesien och spreds sedan 2015 i Syd och Centralamerika. Viruset finns nu i tropiska delar av Afrika, Asien och Oceanien samt Central- och Sydamerika.15 

Zikaviruset tillhör familjen Flavivirus och överförs till människor via myggor. 

Myggan Aedes aegypti är den huvudsakliga vektorn, men även andra Aedes-arter kan överföra viruset. Sexuell överföring via sperma har rapporterats.15 

Enbart en av fem beräknas få symtom av infektionen. De vanligaste symtomen är feber, ögoninflammation, ledvärk och makulopapulösa hudutslag. Även generell muskelvärk och huvudvärk är förekommer. I allmänhet varar symtomen 2–7 dagar.  Specifik behandling saknas. Det finns inget förebyggande vaccin. Det bästa skyddet mot zikaviruset är att undvika myggbett både inomhus och utomhus, särskilt från soluppgång till solnedgång när myggorna är som mest aktiva.16 

Referenser:

SE-BOTB-2400008, april-2024