Risk för diarré utomlands

På många populära resmål i tropiska och subtropiska områden, som Thailand och Indien, finns bakterier som orsakar diarré och magproblem. En orsak till diarré kan vara kolerabakterien. Kolera är en akut magsjukdom som sprids via mat, vatten och dålig handhygien. Oftast drabbas resenärer av en mildare form av kolera som är svår att särskilja från annan akut diarré.

Få förståelse för varför kolera är utbrett och var riskområdena finns med bristande sanitet och förorenat vatten.
  • Upp till 70 % av de som reser drabbas av diarré, beroende på resmål och säsong. 1
  • 17 % av de som insjuknar riskerar att få kroniska magproblem. 2
  • 46% av de drabbade tvingas ställa in sina planerade aktiviteter på resan. 2

Hur du kan skydda dig mot diarré på resa

Det kan vara svårt att skydda sig mot smitta. Det beror bland annat på att man inte kan påverka vissa saker, så som hygienen på restauranger och andra personers handhygien. Det finns dock några bra tips att ha i bakhuvudet: 3

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, speciellt innan du ska äta eller efter ett toalettbesök.
  • Ät bara varm, nylagad mat.
  • Tvätta frukt med flaskvatten och skala den helst själv.
  • Drick bara drycker från förslutna flaskor och te eller kaffe från kokat vatten.
  • Fråga din vaccinatör om koleravaccin är aktuellt för ditt resmål.
Hitta vaccinatör nära dig

Referenser:

SE-BOTB-2400007, mars-2024